Podrobnosti záznamu

Jméno
   Datel, Josef
Autor monografie
   CORONA - Confidence in forecasting of natural attenuation
   Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání
   Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
   Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
   XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Autor článku
   Environmental impact of mine water from chemical extraction and underground uranium mining - Straz pod Ralskem
   Geochemical and mineralogical processes in a gasoline-contaminated aquifer at Hnevice site
   Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
   Geochemical, mineralogical and hydrogeological study of natural attenuation processes at the test site Hnevice
   Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích
   Geochemistry of contaminant plume at Hnevice site
   Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
   Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
   Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný
   Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
   Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
   Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
   Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
   Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
   Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
   Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
   Přírodní atenuace organických kontaminantů
   Quantitative aspects of groundwater protection zones in the Czech Republic
   Redox zonality at site of natural attenuation of petroleum hydrocarbon at Hnevice, Czech Republic
   Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
   Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
   Současnost a budoucnost české hydrogeologie
   Termální vody Ústecka a Děčínska
   Termální vody Ústecka a Děčínska
   Thermal waters of the Usti nad Labem area: optimalization of their use on the basis of new hydrogeological and well-logging data, Czech Republic
   Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
   Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
   Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
   Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe
   Well logging methods in groundwater surveys of complicated aquifer systems: Bohemian Cretaceous Basin
   Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
   Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec