Podrobnosti záznamu

Jméno
   Daubner, Jozef
Autor článku
   Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
   Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
   Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác
   Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii