Podrobnosti záznamu

Jméno
   Demek, J.
Autor monografie
   Jeskyně
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
   Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Autor článku
   Chráněná území - NP Podyjí
   Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Geomorfologie
   Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
   Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
   Mapa morfostruktur České republiky.
   Morphostructures in the Territory of the Czech Republic (Europe)
   Morphostructures of the Czech Republic
   Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000
   Nové geomorfologické členění České republiky 2005
   Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
   Philosophy of e new general geomorphological map of the Czech Republic 1:500 000
   Průvodce k exkurzi
   Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně
   Recent landforms evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic)
   Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
   Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
   Relief of the Podyjí National Park and geomorphic aspects of its protection (Czech Republic)
   State, Results and Intention of Geophysical Survey of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic
   Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
   Zemřel RNDr. Evžen Quitt, CSc
Editor monografie
    Chráněná území ČR - Brněnsko
    Geomorfologický sborník. 11
    Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník