Podrobnosti záznamu

Jméno
   Demek, Jaromír
Autor monografie
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
Autor článku
   Catastrophic implications on global climatic change and cold regions of Euroasia
   Druhý sjezd polských geomorfologů
   General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
   Geoekologie do 21. století
   Geografická pozice Moravského krasu
   Geologie a geomorfologie Moravského krasu
   Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
   Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
   Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
   Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
   Geomorphology of Hejda Mesa in the Police Basin
   Geomorphology of Ostaš Mesa in the Polická pánev Basin (Czechia)
   Global warming and the natural resources of the northern polar regions: their use and conservation
   Joint valleys: origin and development
   K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   Klimaschwankungen und Geoprozesse im kalten Norden Euroasiens
   Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
   Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
   Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
   Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
   Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
   Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
   Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
   Třetí mezinárodní geomorfologická konference Kanada 1993
   Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické vrchovině
   Zpráva o geomorfologickém mapování Kočičích skal a jejich okolí v Polické vrchovině
   Zpráva o geomorfologickém mapování okolí Pěkova v Polické vrchovině
   Zpráva o geomorfologickém mapování Ostaše a jeho západního okolí v Polické vrchovině
   Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu