Podrobnosti záznamu

Jméno
   Demek, Jaromír, 1930-
Autor článku
   Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geomorfolog Jan Krejčí
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
   Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
   III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
   K osmdesátinám profesora Jana Krejčího
   Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
   Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
   Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
   Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
   Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
   Nové geomorfologické členění České republiky
   Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
   Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
   Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic)
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
   Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
   The role of geomorphology in the landscape-ecological research
   Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
   Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
   Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
   Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
   Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
   Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
   Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
   Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
   Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického
   Zarovnané reliéfy české vysočiny
   Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981