Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dobeš, Petr
Autor monografie
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
   Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
   Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock
   Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
   Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
   Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
   Baryt a barytová ložiska
   Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis
   Character of ore fluids in the eastern part of the Dachang ore district, south China
   Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif: a fluid inclusion record
   Characteristics of paleofluids related to metamorphic and magmatic processes in the western part of Bohemian Massif
   Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
   Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
   Conditions for veining in the Barrandian basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: Evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
   Contact metamorphism of bituminous shales by a basaltic sill: Response of clay minerals and organic matter
   Contact metamorphism of sedimentary strata by a basaltic sill: Computer simulations and geological evidence
   Contrasting types of paleofluids in volcano-sedimentary complex of the Barrandian Upper Proterozoic
   Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
   Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
   Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
   Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
   Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
   Diagenetic fluid circulation through the fractures: A case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
   Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - exploration geochemistry and genesis of gold deposits
   Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
   Epithermal polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
   Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
   Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
   Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
   Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Fluid inclusion planes vs. fracturing in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
   Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
   Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
   Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
   Fluid inclusions in granulites in the Moldanubicum of South Bohemia: peak vs. retrograde formation
   Fluid inclusions in granulites of the Moldanubicum of Southern Bohemia: post-metamorphic formation?
   Fluidní inkluze
   Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
   Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
   Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
   Fracture analysis and fluid inclusion planes in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
   Genesis of the epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
   Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
   Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
   Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
   Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
   Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
   Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
   The importance of black shales in the origin of the Amantaytau orogenic gold deposit in Uzbekistan: evidence from pyrite chemistry and sulfur isotope data
   The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
   Kladnoit z povrchového dolu Bílina
   Kladnoit z povrchového dolu Bílina
   Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
   Late to post-Variscan hydrothermal activity along the Bohemicum/Moldanubicum boundary (Bohemian Massif)
   Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
   Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
   Migration of paleo- and recent fluids in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic: Fractures, fluid inclusion planes, open microcracs
   Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
   Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
   Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex (Czech Republic)
   Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Origin of wolframite mineralization at Jermanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and stable isotopes
   Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry
   Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study
   Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
   Petroleum inclusions in the Barrandian Palaeozoic basin, Czech Republic: P, T, X modeling
   Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
   Post-magmatic hydrothermal fluid flow in granites: A study of fluid inclusions in rocks and veins of the Melechov massif (Czech Republic)
   Post-magmatic hydrothermal vein mineralization in granitic rocks: T-X evolution, fluid inclusion study
   Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
   A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
   Preliminary results of a fluid inclusion study in granulites in Moldanubicum of South Bohemia
   Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
   Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
   Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
   Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
   Retrograde fluid inclusions from high-pressure granulites of the Moldanubicum, Southern Bohemia
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
   The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
   Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
   Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic)
   Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
   Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
   Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
   Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
   Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian massif
   Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
   Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
   Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic)
   A two-stage evolution model for the Amantaytau orogenic-type gold deposit in Uzbekistan
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
   Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
   Vein-type hydrothermal deposits of the Bohemian Massif: Evolution of hydrothermal fluid sources and relation to extension events in the crust
   Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
   Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
   Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
   Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications