Podrobnosti záznamu

Jméno
   Doláková, Nela
Autor monografie
   7th Paleontological Conference
   14th Conference on Upper Tertiary
   14th Conference on Upper Tertiary, September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic
   Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance
   Paleogene and Neogene
   Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Autor článku
   7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006, Brno, Czech Republic
   Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Bio-events in the Middle Miocene (Badenian) sediments from Přemyslovice and Hluchov (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Carpathian Foredeep in the Czech Republic
   Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
   Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
   Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modrý Kamen basin (Slovakia)
   Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modry Kamen basin (Slovakia)
   Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin
   Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
   Hypostratotypes of the Karpatian Stage
   Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
   Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
   Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
   Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
   Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene
   Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate
   Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications
   Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
   Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
   Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys.
   Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
   Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
   Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
   Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech
   Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
   Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
   Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
   Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
   Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage
   Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst)
   Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic
   Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
   Palynological studies in the southern part of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
   Palynological studiesin the cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic
   Palynological study of holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
   Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
   Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV
   Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí
   Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí.
   Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
   Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
   Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
   Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
   Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
   Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka.
   Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
   Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
   Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
   Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
   Pannonian vegetation from the northern part of Vienna Basin
   Pannonian vegetation from the Northern part of Vienna basin
   Preliminary palynological studies in the Karpatian sediments of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
   Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
   The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge
   Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations
   Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
   Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
   Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
   Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of moravia (Czech Republic)
   Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
   Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
   Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi