Podrobnosti záznamu

Jméno
   Doležalová, Hana
Autor monografie
   Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
   Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
   Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
   Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
Autor článku
   Analysis of geodetic surveying on the margin of subsidence depression
   Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions
   Analysis of surface movements from undermining in time
   Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
   Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
   Causes of Height Changes on Margin of Subsidence Depression
   Comparison of supposed and measured subsidence in mining area
   Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
   Description of seismic events using wavelet transform
   Evaluation of mining subsidence using GPS data
   Evaluation of mining subsidence using GPS data
   Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
   Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
   Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining
   Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
   Geodetický monitoring poklesové kotliny
   Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
   GNSS observations in the Gabriela locality
   GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
   Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
   Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
   Kontroling jakości zarzadzania bezpieczeństwem pracy realizowany metoda audytu stanowiskowego
   Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
   Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of multiseams deposit
   Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
   Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
   Monitoring and analysis of surface changes from undermining
   Observation of changes in the subsidence depressions by geodetic and geophysical methods
   Observation of heights on the margin of subsidence depression
   Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
   Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území
   Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
   Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
   Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
   Rock Masiff Changes near the Margin of Subsidence Depression
   Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
   Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
   Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
   Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
   Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
   Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
   Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
   Určování výšek bodů geometrickou nivelací
   Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce
   Vliv konfigurace družic na GPS měření
   Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
   Zastosowanie wskaźników wypadkowości do oceny ryzyka wypadkowego w górnictwie
   Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním