Podrobnosti záznamu

Jméno
   Doležalová, Jarmila
Autor článku
   Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
   Matematicko-statistická analýza strukturně-tektonických dat
   Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
   Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
   Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
   Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů