Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dolníček, Zdeněk
Autor monografie
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
Autor článku
   Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubian Zone, Czech Republic
   Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubicum, Czech Republic
   Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
   Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
   Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
   Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite and werdingite from the Bory Granulite Massif , Czech Republic
   Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic
   Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
   Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
   Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
   Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
   Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
   Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
   Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
   Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
   Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
   Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
   Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu
   Grygovský paradox a jeho možná interpretace
   Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
   Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
   Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
   Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
   Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
   Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
   Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
   Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
   Hydrothermal mineralization beneath the Upper Silesian basin, Czech Republic: The record of a possible tectonic driving fluid flow
   Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
   Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě
   Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
   Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
   K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
   Kurovické vápence
   Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
   Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
   Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
   Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
   Metamorphic evolution of the contact aureole of the Dipilto Batholith, Eastern Chortis Terrane, Nicaragua
   Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
   Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
   Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
   Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
   Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
   Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
   Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
   Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
   Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
   Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
   Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
   The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
   The neoidic fluorite mineralization in the Brno massif: Interaction between fluid and rock
   Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
   Nové minerály tišnovských barytových žil
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
   Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
   Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
   Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
   Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
   Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
   Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
   Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
   Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
   Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
   Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
   Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
   Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
   Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
   Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
   Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
   Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
   Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
   Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
   Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
   Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
   Rare earth elements and yttrium geochemistry of dolomite from post-Variscan vein-type mineralization of the Nízký Jeseník and Upper Silesian Basins, Czech Republic
   Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
   Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
   Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
   Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
   Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
   Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
   Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
   Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
   Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
   Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník
   Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
   Zn-Pb-Cu mineralization in reef carbonates beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: possible extremity of the Silesian-Cracow MVT district
   Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)