Podrobnosti záznamu

Jméno
   Domácí, Luděk
Autor článku
   Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
   Duricrust in the Jabal Zaltan area, Libya
   Erg and sarir south-west of Jalú, Libya
   Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
   Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
   Neogene to Pleistocene Continental Deposits in Northern Fazzan and the Central Sirt Basin. Vol. 5
   Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
   Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
   Recentní stadium deformace svrchnoeocenního peneplénu v severočeské pánvi