Podrobnosti záznamu

Jméno
   Domas, Jaroslav
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar
   Geological map 1:25 000 Ahar 5466 IV NW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
   Geological map 1:25 000 Ghalandar 5467 III SW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
   geologická mapa 02-32 Teplice
   geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
Autor článku
   Damage caused by opencast and underground coal mining
   Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
   Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
   Geologie mezopotámské delty
   Ing. Z. Pácal již není mezi námi
   Kanadská geomatika
   Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
   The Late Cenozoic of the Al Ghab Rift, NW Syria
   Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
   Quaternary Deposits
   Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
   Solný důl Tibni v Sýrii
   Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
   The terrace system of the Tigris river in NE Iraq