Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dombková, Anna
Autor monografie
   Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
   Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
Autor článku
   Example of mining induced seismicity monitoring in surface structure in the Karviná area
   Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
   Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif
   Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
   Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
   Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
   Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
   Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním
   Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti