Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dopita, M.
Autor článku
   Influence of annealing on the microstructure of commercial Mg alloy AZ31 after mechanical forming
   Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
   Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve