Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dopita, Miloslav
Autor monografie
   Atlas geologiczno-złożowy polskiej i czeskiej części górnośląskiego zagłębia węglowego. 1:200 000
Autor článku
   Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
   Báňské školství, věda a výzkum
   The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
   Coal Tonsteins in the Czech Part of the Upper Silesian Basin
   Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
   Dopad hornické činnosti na životní prostředí
   Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
   Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
   The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
   K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
   K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
   Karvinské souvrství
   Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
   Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
   Ložiska a indicie přírodních ulovodíků
   Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
   Ostravské souvrství
   Otazníky českého uhelného hornictví
   Označování a vývoj uhelných slojí
   Paleoreliéf epivariské platformy a její zvětralinový plášť
   Pierwsze przegladowe mapy geologiczno - zlozowe karbonu polskiej i czeskiej czasci Górnoslaskiego Zaglabia Waglowego (komunikat)
   Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
   Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
   Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí
   Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
   Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
   Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
   Sedlové vrstvy české části hornoslezské pánve
   Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal
   Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
   Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly
   Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace
   Uhlonosnost a uhelné zásoby
   Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
   Uhlonosný karbon
   Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
   Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
   Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
   Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
   Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve