Podrobnosti záznamu

Jméno
   Doušová, B.
Autor článku
   Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin
   The adsorption properties of different soil types
   Adsorption properties of iron riched clays
   Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
   Clay minerals in decontamination processes of aqueous systems
   Hydrothermal stability of geopolymers
   Hydrothermal stability of geopolymers
   Mineralogical speciation of arsenic in soil above the Mokrsko-west gold deposit, Czech Republic
   Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater
   Modified low-grade aluminosilicates as efective sorbents of hazardeous axyanions from aqueous systems
   Sorption of As(V) on aluminosilicates treated with Fe(II) nanoparticles
   Stability of Arsenic Species in Soils Contaminated Naturally and in an Anthropogenic Manner