Podrobnosti záznamu

Jméno
   Drábek, Milan
Autor monografie
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   The Ag-Pd-Te system - experimental study and mineralogy
   The age of formation of a marble in the Moldanubian Varied Group, Bohemian massif, Czech Republic using Re-Os dating of molybdenite
   Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
   Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
   Application of experimental mineralogy to the description of new platinum-group minerals
   Application of synthetic material for characterization of new PGM: Zaccariniite
   Arsenic in iron disulfides in a brown coal from the North Bohemian Basin, Czech Republic
   Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
   Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
   Crystal structure and physical properties of a new platinum-group mineral pašavaite, Pd3Pb2Te2
   Crystal structure and transport properties of Pd5HgSe
   Crystal structure determination of new phase Ni2SbTe2 from Kunratice near Šluknov (Czech Republic)
   The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction and its mineralogical applications
   The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction data and its mineralogical applications
   Crystal structure of trigonal Na4[(UO)2(CO3)3]
   Crystal structures of two synthetic ferruginous cesium micas: crystal chemistry and implications for refinement techniques
   Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
   Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
   Crystallographic study of Pd(Pt)-Hg-Se ternary systems
   Crystallography of the Sb-Te-Ni system
   Cs-ferriannite as a possible host for waste cesium: crystal structure and synthesis
   Cs-tetra-ferri-annite: High-pressure and high-temperature behaviour of a potential nuclear waste disposal phase
   Cs-tetra-ferri-annite:High pressure and high-temperature behavior of a potentional nuclear waste disposal phase
   Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
   Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
   Experimental mineralogical aspects of Re-Os molybdenite geochronometry
   Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
   Experimental study of silver-palladium sellenides
   Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
   Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
   Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
   Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
   Fázové vztahy v soustavě Mo-Se-S
   Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S
   The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
   Fe/Ni-distribution over crystallographically non-equivalent sites in the crystal structure of two synthetic schreibersites
   Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
   The germanium-lead-sulfur-oxygen system and related minerals
   Hydrothermal synthesis of Cs-Fe trioctahedral ferruginous micas
   Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
   Inversion twinning in troilite
   Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
   Jacutingaite, Pt HgSe , a new platinum-group mineral from the Caue iron-ore deposit, Itabira District, Minas Gerais, Brazil
   Kotulskite-sobolevskite solid solution, natural occurrence and an experimental investigation
   Krystalová struktura syntetického CsAlSiO4
   Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
   Low temperature hydrothermal interaction of Cs- containing solutions with a granite: An experimental approach
   Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
   Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
   Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
   Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
   The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
   The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800?C
   Mica phases suistable for fixation of radionuclides of cesium and rubidium
   Mineralogical significance of the system Pd-Se at 350°C
   Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
   Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
   Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
   The Mo-Se-S and the Mo-Te-S systems
   A new Pd3Pb2Te2 phase and its stable assemblages - Experimental approach
   Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of a synthetic analogue
   Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
   Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
   Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
   Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   The Os-Mo-S system, a crystal-chemical and experimental approach
   PAŠAVAITE, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from Noril`sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
   The Pb-Sn-Te-S system and its geological applications
   The Pd-Pb-Te system: pašavaite phase relations, experimental approach
   The Pd-Sn-Te system and its geological applications - First results
   Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
   Phase relations in the pseudo-ternary system, Co2P-Fe2P- Ni2P
   Phase relations of the Cu-Mo-Te system at 800 C and related data
   Phosphide solid solutions within the metal-rich section of the quaternary system, Co-Fe-Ni-P at 800 ?C, and their mineralogical implications
   Phosphorian rich Fe-sulfides- experimental approach
   Powder data for synthetic analogue of a mineral nickelphosphide
   Pressure induced phase transition in synthetic trioctahedral Rb-mica
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
   Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
   The Re-Mo-S system: new data on phase relations between 400° and 1200° C
   Regionally metamorphosed carbonatite-like marbles from the Varied Group, Moldanubian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic and their Mo-Th-Nb-REE mineralization
   Selected platinum-group minerals from Norilsk Ni-Cu-PGE deposit and their experimental approach
   Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
   Solid solutions within the quaternary Co-Fe-Ni-P system
   Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif
   Substitution of Os and Re in the structure of molybdenite - experimental approach
   Synthesis and crystal structure of PdSnTe
   Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase
   Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potentil nuclear waste disposal pahse
   Synthesis and structure of single-crystal marcasite
   Synthetic Kotulskite - Pd(Te,Sn) solid solution
   Synthetic palladium tellurides, their structures and mineralogical significance
   Synthetic schreibersites (Fe,Ni)3P: Iron and nickel distribution in non-equivalent sites of their crystal structure
   The system Fe-Nb-S and its geological implications
   The system Ni-Sb-Te at 400°C
   The system Os-Mo-S
   Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
   Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
   Testing of feldspar cooling geospeedometer- experimental study
   THE SYSTEM Hg-Pt-Se AT 400°C: PHASE RELATIONS INVOLVING JACUTINGAITE
   THE SYSTEM Pd-Sn-Te AT 400°C AND MINERALOGICAL IMPLICATIONS. I. THE BINARY PHASES
   THE SYSTEM Pd-Sn-Te AT 400°C AND MINERALOGICAL IMPLICATIONS. II. THE TERNARY PHASES
   Trigonal Na4(UO2(CO3))
   Troilite formed by sulfurisation: A crystal structure of synthetic analogue
   Variation of unit-cell dimensions of experimentally synthesized members of Fe3P-Ni3P solid solution
   Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic
   Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
   Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
   Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
   Water leaching of cesium from selected caesium mineral analogues
   ZACCARINIITE, RhNiAs, A NEW PLATINUM-GROUP MINERAL SPECIES FROM LOMA PEGUERA, DOMINICAN REPUBLIC