Podrobnosti záznamu

Jméno
   Drábková, Eva
Autor monografie
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-32 Zdice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-23 Protivanov
Autor článku
   Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
   Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
   Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
   Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
   Marbles of carbonatite character from the Moldanubic varied group at Bližná, Czechoslovakia
   Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
   Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
   Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech