Podrobnosti záznamu

Jméno
   Drozd, Karel
Autor monografie
   Pasportizace kamenného zdiva na Karlově mostě - klenbová pole 0 - XVI.
   Zpráva k podrobné pasportizaci poprsních zdí Karlova mostu
Autor článku
   2. evropské sympozium o penetračních zkouškách
   Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
   Application of Geophysical Methods for Checking the Condition of Czech Railway Tracks
   Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí
   Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
   Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
   Geotechnický průzkum pro přehrady ohrožené zemětřesením
   Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
   K připomínkám Ing. I. Herleho
   K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
   Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
   Karlův most - technický stav
   Kaverny v horninovém masívu a jejich využití
   Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
   O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
   O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
   Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
   Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
   Possibilities of Application of Geophysical Methods in the Investigations Performed for the Line Structures
   Poškodily stavbu seismické účinky nebo vegetační porost
   Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982)
   Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
   Stability of Erzgebirge mountain slopes above brown coal open-pit mines
   Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
   Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
   Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm)
   Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
   Základní geotechnický popis horninových masívů