Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dušek, Pavel
Autor monografie
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-14 Rakovník
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 12-11 Žatec
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-31 Sušice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod
Autor článku
   Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
   Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
   Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve