Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dubánek, Václav
Autor článku
   Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
   Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí