Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dubanský, Alois
Autor článku
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   Akademik Vladimír Zoubek pětaosmdesátníkem
   Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
   Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
   Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
   Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
   Geologické vědy a biolitologie močových konkrementů
   Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
   Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
   Minerály antropogenní zóny
   Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
   Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
   Radiační metamorfóza antraxolitu
   Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii
   Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
   Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
   Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
   Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi