Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dudek, Arnošt, 1928-
Autor článku
   Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
   Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary
   Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
   The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
   Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
   Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
   The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia
   Earthquakes in Europe and their relation to basement structures and fault tectonics
   Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
   Geological evolution of the area of the Czech Republic
   Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
   Geologický vývoj území České republiky
   Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
   Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
   Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
   Igneous Activity. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
   Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
   Je čas skutečně konstantou?
   Memorial to Tibor Buday (1913-2001)
   Metamorphic Evolution. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
   Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
   Minerály na známkách - XIV
   Minerály na známkách - XV
   Minerály na známkách - XXIII
   Minerály na známkách XIX
   Minerály na známkách XVI
   Minerály na známkách XVII
   Minerály na známkách XVIII
   Minerály na známkách XX
   Minerály na známkách XXI
   Minerály na známkách XXII
   Minerály na známkách XXIV
   Moravo-Silesian region
   Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
   Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie
   Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
   Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
   Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
   The principal features of geological structure of Czechoslovakia with regard to adjacent regions
   Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
   Quantitative gravimetric interpretation of the structure of the NE part of the Dyje Dome (Moravicum)
   Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Sedmdesátiny profesora Ferryho Fediuka
   Some critical events in the geological history of eastern margin of the Bohemian Massif
   Some parameters of earthquakes originated in central and eastern Europe
   Šedesát let profesora Josefa Jaroše
   Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
   Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
   Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
   Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda
   Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
   Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry