Podrobnosti záznamu

Jméno
   Duras, R.
Autor článku
   Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
   Bukovinky - měření metodou nabitého tělesa (MNT)
   Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
   Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
   Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
   Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
   Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
   Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
   Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
   Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním