Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořák, Jaroslav
Autor článku
   Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
   Beziehungen des variszischen Orogens zur osteuropäischen Tafel in Mitteleuropa
   The Contact of the North European Epivariscan Platform
   The Devonian and lower Carboniferous in the basement of the Carpathians south and southeast of Ostrava (upper Silesian coal basin, Moravia, Czechoslovakia)
   Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
   Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
   Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
   Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
   Factors influencing the Al2O3/Na2O ratio in Paleozoic siliceous shales
   Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
   Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
   Geological conditions of the origin of the Meggen-type deposits (Rheinisches Schiefergebirge Mts.)
   Geologie a geomorfologie Moravského krasu
   Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
   Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
   Geology of the carbonate evolution of the devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia)
   Geology of the palaeozoic rocks in the vincinity of Mokrá cement factory quarries (Moravian karst)
   Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
   Geotektonische Positions des Saxothuringikums im Rahmen des europäischen variszischen Tektogens
   Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
   Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
   Hydrologie Moravského krasu
   Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
   Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
   Influence of acid volcanism and CO2 production on sedimentation and distribution of organic matter (Variscan Central Europe)
   Kámen středověkých staveb na Moravě
   Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
   Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
   The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
   Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní
   Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
   Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
   Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
   Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
   Moravské paleozoikum
   Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
   Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
   Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
   O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
   Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
   Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
   Paleofacial and paleoclimatic aspects of the Devonian and Carboniferous sedimentation in the Rhenohercynicum and Moravia
   První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
   Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny)
   Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
   Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
   Stáří vulkanismu na Šternbersku
   Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
   Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
   Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
   Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
   Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
   Tectogenesis of the Mid-European Variscan fold belt
   Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
   Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
   Trends of the Variscan development near the SW border of the East European Platform
   Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
   Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
   Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku
   Vznik morfostruktury Moravské brány
   Vznik mořských pánví v evropských variscidách
   Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
   Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
   Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
   Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience