Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořák, L.
Autor monografie
   Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
Autor článku
   Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
   Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
   Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
   Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic)
   Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
   Structural and luminescence properties of Zns prepared by SHS
   Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách