Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořák, Pavel
Autor článku
   Horní právo a ochrana životního prostředí
   K některým problémům současného horního práva
   K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
   Quantitative effets of pipe drainage on ground water resources in infiltration area
   Vliv plošného odovodňování na podzemní vody
   Výsledky monitoringu některých sanačních prací