Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořák, Petr
Autor monografie
   Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
   Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
   Orlicko - region v pohraničí
Autor článku
   Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
   Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem
   Border Administrative Units in the Czech Republic
   Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
   Břehová linie jezera Most
   Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
   Consequences of post-war ethnically based population exchange in the Czech borderland for the regional development
   Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study - The Javorník Area
   Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
   Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration
   The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
   From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfi elds Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic)
   Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
   K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
   Multimediální podpora výuky předmětu Geomorfologie a hydrologie ČR
   Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
   Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
   Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
   Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
   Orlicko v pohraničí
   Rekultivace lomu Most-Ležáky
   Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
   Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
   Settlement development in border regions of the Czech Republic
   Settlement problems in the Czech borderland
   Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (¨Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria)
   South-Moravian Rural Borderland
   Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
   Typology of Border regions in Czechia
   Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
   Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
   Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy
   Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950
   Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
   Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy
Editor monografie
    Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře