Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořák, Vojtěch
Autor monografie
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
Autor článku
   Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
   Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
   Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
   Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
   The outline of the tectonics of the Hranice Palaeozoic carbonates (Moravosilesian Palaeozoic)
   The outline ot tectonic structure of the northern part of the Moravian Karst
   Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
   Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
   Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
   Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
   Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)
   Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
   Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic