Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořák, Zdeněk
Autor článku
   100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
   Anatas z Krupky
   Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
   Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
   Ca-Fe3+-rich Si-undesaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal basin, Czech Republic
   Czech discoveries in the Maganik MTS., Montenegro
   Česká tisícovka na Maganiku
   Deltaic deposits in the North Brown Coal Basin and their documentation in the Bílina opencast mine
   Duxit - český fosilní jantar
   Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
   Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
   Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
   Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
   Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
   Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
   Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
   Hartit - nový minerál pro ČR
   Hartite from Bílina
   Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
   Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
   Kladnoit z povrchového dolu Bílina
   Kladnoit z povrchového dolu Bílina
   Koule vršanské a bílinské
   Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
   Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
   Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
   Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
   Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
   Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
   Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
   Minerály pyknitové žíly z Cínovce
   Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
   Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
   Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
   Nerosty požářiště na dole Bílina
   Nerosty požářiště na Dole Bílina
   Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
   Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
   Nerosty zkamenělých stromů
   New record of Early Miocene (MN3a) mammals in the open brown coal pit Merkur,North Bohemia,Czech Republic
   Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Nové nálezy minerálů z Krupky
   Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
   Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
   Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
   Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
   Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
   Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
   Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
   Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
   Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
   Sádrovec z Kučlína u Bíliny
   Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
   Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
   Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
   Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
   Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
   Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at Želénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
   Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
   Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev) (02-34 Bílina)
   Whewellit a jeho výskyty
   Whewellit aus dem Nordboehmischen Braunkohlenbecken
   Zkamenělé stromy severozápadních Čech