Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořák, Zdeněk, 1959-
Autor článku
   Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
   Aragonit z Braňan
   Aragonit z Měrunic
   Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
   Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
   Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
   Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
   Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
   Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
   Kalcit v Českém středohoří
   Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
   Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
   Lom Lahošť u Duchcova
   Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
   Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
   Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
   Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
   Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
   Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
   Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
   Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
   Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
   Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
   Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
   Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
   Výskyty barytu na Teplicku
   Vzácné a nové minerály Českého středohoří
   Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
   Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
   Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
   Zkamenělá dřeva Českého středohoří
   Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří