Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dvořáková, Vlastimila
Autor monografie
   Česká verze webu České geologické služby
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
Autor článku
   Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
   Deep seismics in West Bohemia
   Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
   Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
   István Bérczi, honorary member award
   Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
   Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
   Nový Klondike ukrytý v břidlici
   Spustí těžba zemětřesení? Zdi praskat nebudou
   Systematic Joints within the Adriatic Carbonate Platform, Istria, Croatia: A Reflection of Strike-slip Kinematics near the Apulian Plate Boundary
   Těžba ropy na jižní Moravě
   Velocity distribution for P-wawes by linearised inversion of refraction arrivals along the line VI/70
   West Bohemian Variscan structural development and its significance