Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dyk, Vladimír
Autor článku
   Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
   Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
   Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
   Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
   Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR