Podrobnosti záznamu

Jméno
   Eichler, František
Autor článku
   Chemical processes in carbonate-rich and clays rich rocks under light microscope and results of chemical staining techniques
   Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
   Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
   Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
   Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
   Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
   Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
   Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
   Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
   Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží