Podrobnosti záznamu

Jméno
   Eliáš, Martin
Autor článku
   4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
   Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky