Podrobnosti záznamu

Jméno
   Eliáš, Mojmír
Autor monografie
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-21 Nový Jičín
Autor článku
   2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
   2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
   2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
   4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
   8. uhelná konference
   30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
   57. výroční konference Meteoritical Society
   63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
   The autochthonous Mesozoic on the eastern flank of the Bohemian Massif - an object of mutual geological efforts between Austria and ČSFR
   Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
   Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
   Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
   Comparison of the Flysch Zone of the Eastern Alps and the Western Carpathians based on resent observations
   Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
   Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
   Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
   Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
   Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
   Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
   Evropská uhelná konference '95 v Praze
   Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
   Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
   Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
   Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
   Geologický vývoj podslezské jednotky
   Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
   Impaktní krátery na Zemi
   Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
   K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
   Konference geo-bio-diverzita Šumavy
   Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
   Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
   Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
   Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
   Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Okres Vsetín, Rožnovsko, Valašskomeziřčíčsko, Vsetínsko, část Geologie
   Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
   Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
   Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Regionální výzkum a geologické mapování
   The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
   Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
   Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
   Sedimentární geologie v České republice
   Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
   Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
   Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov)
   Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
   Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
   Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
   Seminář o geologii Vorarlberku
   Sjezd Americké geologické společnosti v Dallasu
   Sjezd paleontologické společnosti v Eggenburgu
   Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
   Stratigrafický výzkum
   Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
   Tithonian carbonate platform and reef complex - a distinction
   Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí"
   Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín)
   Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
   Venuše a její geologie
   VII.uhelně geologická konference
   Voyager 2 u Neptunu
   Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
   Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)