Podrobnosti záznamu

Jméno
   Engel, Zbyněk, 1972-
Autor článku
   Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
   Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
   Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
   Glaciation in the Cordillera Chila, Peru
   Labský důl Valley
   Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
   Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
   Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
   Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
   Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
   Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
   Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
   Preliminary results of 10Be dating of glacial landscape in the Giant Mountains
   Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
   Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
   Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
   Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
   Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
   Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
   Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
   Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
   Výzkum reliéfu české části Krkonoš
   Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa