Podrobnosti záznamu

Jméno
   Erdinger, Zdeněk
Autor monografie
   Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
   Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
   Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
   Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
   Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
   Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
   Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Autor článku
   Stav a experimentální možnosti oddělení geotechniky
Další autor
Monografie
   Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva