Podrobnosti záznamu

Jméno
   Erdingerová, Julie
Autor monografie
   Sklářské a slévárenské písky z území mezi Zahrádkami a Srním: Detritické minerální asociace v zrnitostních frakcích : závěrečná zpráva
   Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
   Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
Další autor
Monografie
   Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva