Podrobnosti záznamu

Jméno
   Faimon, Jiří
Autor článku
   Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
   Advances in cave aerosol research
   Advances in the cave aerosol research: a case stadies in the selected caves of the Moravian Karst (Czech Republic).
   Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras)
   Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
   Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Anthropogenic CO2-flux into cave atmosphere and its environmental impact: A case study in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Are recent karst processes influenced by soil humic substances?
   Cave Microclimate Impact on Karst Processes: Role of Cave Ventilation
   "Cave pearls" as a by-product of building constructions
   Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech
   Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
   Correlation of soil and cave concentrations of cabon dioxide
   Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
   An environmental impact of antropogennic CO2-fluxes in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Environmentally accetable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones
   Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních
   Evolution of minesoils at a coal waste pile: A case study from Rosice-Oslavany (Czech Republic)
   Experimentální zvětrávání perthitického živce
   Formation of Colloidal Silica and Alumina During Experimental Granodiorite Weathering
   Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
   Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law
   Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
   Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
   Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
   Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
   Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
   Natural and anthropogenic impacts of CO2 into speleoatmosphere
   Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
   Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
   Provenance study as a tool for evaluation of natural and anthropogenic origin of heavy metals in modern fluvial sediments
   Reaction paths in carbonate system
   Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
   Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
   Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
   Straw stalactites from building constructions
   Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem"
   The study of lampflora in the Kateřinská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   The study of "lampflora" in the Kateřinská cave (the Moravia karst, Czech Republic)
   The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)
   Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions
   Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko.
   Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem