Podrobnosti záznamu

Jméno
   Faimon, Jiří, 1950-
Autor článku
   Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
   Advances in cave aerosol research
   Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
   Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
   "Cave pearls" as a by-product of building constructions
   Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
   Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
   Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
   Experimentální zvětrávání alumosilikátů
   Experimentální zvětrávání perthitického živce
   Experimentální zvětrávání perthitických živců
   Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
   Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
   Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
   Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
   Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
   Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
   Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
   Kinetika rozpouštění kalcitu
   Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
   Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
   Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
   Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
   Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
   Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
   Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
   Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
   The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
   Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
   Rozměry kinetických konstant a rovnováha
   Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
   Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
   Straw stalactites from building constructions
   Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
   Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
   Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
   Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
   Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions