Podrobnosti záznamu

Jméno
   Falc, Zdeněk, 1945-
Autor článku
   Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
   Problematika "starých důlních děl" v České republice
   Problematika "starých důlních děl" v České republice
   Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
   Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
   Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
   Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
   Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996