Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fečko, Peter
Autor článku
   Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
   Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
   Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
   Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
   Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
   Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
   Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
   Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
   Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
   Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
   Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
   Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie
   Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
   Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
   Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
   Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
   Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
   Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
   Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
   Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
   Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
   Využití flotace při separaci minerálů
   Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
   Změny pyritu při bakteriálním loužení
   Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia
Editor monografie
    9th Conference on Environment and Mineral Processing . Part I
    10th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
    11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
    Úprava nerostných surovin a odpadů