Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fediuk, Ferry
Autor monografie
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 221 Šluknov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov a 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf s Vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna
Autor článku
   Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
   Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
   Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
   Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
   Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
   Fixisti, mobilisti a Český masív
   Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
   Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
   The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
   Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
   Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika
   Stilpnomelan v proterozoiku Říčanska, střední Čechy
   Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
   Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
   Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.