Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fejdiová, Oľga
Autor článku
   Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
   Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74
   Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)