Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fendek, Marián
Autor článku
   Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
   Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
   Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
   K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
   Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
   Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
   Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
   Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
   Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
   Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
   Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
   Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
   Small computers in groundwater classification
   Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
   Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)
   Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky