Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fengl, Milan
Autor článku
   45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
   60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
   Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
   Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
   Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
   Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
   Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
   Fluoritová těžba v České republice
   Fluoritové ložisko Moldava
   Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
   Historické haldy
   Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín
   K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
   K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
   Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
   Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
   Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
   Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
   Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
   Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
   Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
   Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
   Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
   Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
   Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
   Pektolit z Těchlovic u Děčína
   Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
   Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
   Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
   Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
   Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
   Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
   Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
   Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
   Witherit z fluoritového ložiska Běstvina