Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ferenc, Peter
Autor článku
   Geologická interpretácia geofyziky v rudnom prieskume
   Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
   Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
   Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí