Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fojt, Bohuslav
Autor monografie
   Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
   Montánní zajímavosti Jesenicka
Autor článku
   Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů
   As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
   Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
   Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách
   Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
   Galenit ze Zábřehu na Moravě
   Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
   Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
   Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
   Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
   Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
   In memoriam mineraloga Radomíra Sládka
   Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
   K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
   K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
   K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
   Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
   Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
   Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
   Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
   Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
   Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
   Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
   Mikroelemnty - indikátory metamorfního přepracování hornin
   Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
   Mineralog Josef Staněk a jeho sedmdesátiny
   Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V)
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov.
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
   Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
   Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit.
   Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
   Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
   Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
   Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
   Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
   Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
   Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic)
   Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex (Czech Republic)
   The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
   Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
   Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
   Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
   Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
   Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
   Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
   Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
   Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
   Páskované železné rudy desenských rul v Hrubém Jeseníku
   Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
   Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
   Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
   Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
   Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
   Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
   Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
   Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
   Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
   Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
   Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
   Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
   Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
   Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
   Skarnoidní horniona z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
   Slezské "valouny zlata"
   Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic)
   The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
   Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
   Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
   Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
   Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
   Sulfidische und oxidische Zn-Pb Vererzung der Lagerstaette Cho-Dien (Vietnam) - genetische Aspekte.
   Sulfidische und oxidische Zn-Pb Vererzungen der Lagerstätte Cho-Dien (Vietnam) - genetische Aspekte
   Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
   Vernířovice - Měďný. Pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách.
   Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách.
   Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
   Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
   Zlatohorský "glockerit"
   Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
   Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
   Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
   Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
   Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě
   Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)
   Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku