Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fojt, Bohuslav, 1929-
Autor článku
   10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
   Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
   Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
   Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
   Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
   Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
   Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka
   K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
   K osmdesátinám Prof. RNDr. Josefa Sekaniny
   K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
   K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
   The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
   Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
   Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
   Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
   Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
   Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud
   Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
   Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
   Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
   Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
   Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
   O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
   Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
   Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
   Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
   Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
   Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
   Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
   RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
   Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
   Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
   Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
   Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
   Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
   Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
   Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
   Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
   Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova
   Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
   Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
   Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
   Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
   Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
   Zemřel RNDr. Dušan Kopa
   Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
   Zlato jesenických stratiformních ložisek
   Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník